Indkaldelse til generalforsamling i X-332 klubben

Kære X-332 medlemmer 

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i vores X-332 klub

som i år afholdes:

Torsdag den 19. maj kl. 20:00 i Bogense. 

Den nøjagtige adresse kommer senest en uge før.

Det vil også være muligt at deltage i generalforsamlingen via Zoom. Link fremsendes til tilmeldte. 

Derfor tilmed jer senest den 17. maj ved at sende en mail til sekretæren. 

Klubben sørger for drikkevarer til dem der møder op i Bogense.

Program:

Velkomst ved Henning Nielsen og herefter generalforsamling

med følgende dagsorden:

 

1.       Valg af dirigent.

2.       Formandens beretning.

3.       Årsregnskab.

4.       Indkomne forslag.  

5.       Fastsættelse af kontingent.

6.       Valg af 6 bestyrelsesmedlemmer, genvalg kan finde sted.

8.       Valg af revisorer og en suppleant.

9.       Eventuelt.

 

Husk det er din chance for at præge klubben i den rigtige retning J

Bestyrelsen ønsker at vi får et par nye medlemmer med i bestyrelsen således at der bliver flere til at komme med friske ideer der kan øge aktiviteten i klubben.

(Til dem af jer som ikke kan komme, er det kutyme at vi inddrager de indkomne forslag på generalforsamlingen, hvis de bliver sendt pr. mail forinden).

 NB:

Alle X-332 deltagere kan ligge ved bro nr. 25.

Klubben inviterer på en mole øl torsdag den 20. maj kl. 18:00 på broen. Alle X-332 sejlere er velkommen, især hvis man er

iklædt noget med vores logo på.

Mange hilsner

X-332 klubbens bestyrelse

Rigtig god sejler sæson